Goijens beton
Goijens betonpompen
Goijens wegenbouw
Goijens recyclage puin
Goijens - Beton, recyclage van puin!
beton
BENOR gekeurd of op samenstelling. Ook ruime keuze stabilisé en chape.
meer
betonpompen
Beton voor een moeilijk bereikbare plaats? Huur onze Betonpomp of mixer met telegoot!
meer
recyclage puin
Recyclage van meng-, Beton- en asfaltpuin tot bruikbare granulaten.
meer

Recyclage van puin tot granulaten

Goijens Bree biedt u de milieubewuste en goedkope oplossing voor uw puin. Na verwerking van het puin door de breekinstallatie ontstaan er bruikbare granulaten. Menggranulaat, betongranulaat, asfaltgranulaat, puinzeefzand etc.

puinrecyclage

granulaten

puinrecyclage

milieubewust en zeer goedkoop puin afvoeren

Moet u betonpuin of mengpuin afvoeren? Heeft u simpelweg meerdere kubieke meter bouw- en sloopafval waar u vanaf moet? Zowel de professional als particulier kan hiervoor bij Goijens terecht. Tegelijk is recyclage ook de meest milieubewuste keuze.

werking puinrecyclage

Voor al uw puin krijgt u na weging op de weegbrug een gedetailleerde weegbon. Alle documenten zijn gebruiksklaar voor uw afvalstoffenaangifte. Na opslag en sortering van uw gestorte puin, breekt onze breekinstallatie het puin op gewenste grootte. Klaar voor hergebruik in funderingsmateriaal voor bouwprojecten zoals parkings, wegen, privéterreinen, etc.…

soorten puinrecyclage

Puin is een ruim begrip, wat verstaan wij eronder?

betonpuin:
gewapend of ongewapend

mengpuin:
bakstenen, dakpannen, ...

niet teerhoudend asfalt

Twijfelt u of wij uw puin aanvaarden? Neem contact op, wij brengen u duidelijkheid.
Twijfelt u over de soorten puin?
Heeft u vragen over de recyclage van puin door Goijens Beton?
Contacteer ons, wij helpen u verder.
contact

granulaten

klaar voor een nieuw leven
Wij verwerken het puin zoals mengpuin, betonpuin etc. door de breker. Daaruit ontstaan verschillende soorten granulaten.
Hierbij kunnen we, indien gewenst, cement toevoegen in onze betoncentrale.
Betongranulaat: gebroken beton, 0 - 40mm
Betongranulaat: gebroken beton 0 – 20mm
Betongranulaat: gebroken beton 16 – 40mm
Menggranulaat: gebroken mengpuin 16 – 40mm
Menggranulaat: gebroken mengpuin 0 – 40mm
Menggranulaat: gebroken mengpuin 0 – 20mm
Asfaltgranulaat: gebroken asfalt 0 – 40mm
Puinzeefzand: zeefzand van beton- en metselwerkpuin
Alle puingranulaten zijn COPRO-gekeurd.
Daarnaast verkopen wij ook andere bouwmaterialen zoals grind, zand, blauwe tuingrind, ...
Conform reglementeringen of nodige certificaten

prijzen granulaat

Benieuwd naar de prijzen van granulaten? Neem contact met ons op zodat wij u de juiste prijs geven.
contact

alle soorten beton uit eigen betoncentrales

Goijens Bree heeft 2 betoncentrales voor afhaling of levering van diverse soorten stortklaar beton, stabilisé, chape en mager beton.
Al dan niet BENOR- of COPRO-gekeurd, zowel voor particulieren als bedrijven.
meer over beton
by devenox